Najdôležitejšie zmeny hokejových pravidiel pre obdobie 2018-2022

BRATISLAVA (SZĽH) - Pravidlá ľadového hokeja sa dynamicky vyvíjajú a v tomto roku prichádza čas na pravidelnú revíziu a doplnenie pravidiel zo strany medzinárodnej hokejovej federácie i národných zväzov. Tohtoročná edícia prináša zaujímavé novinky - tie pre vás stručne rekapitulujeme v dnešnom texte. Úplné pôvodné i nové znenie zmenených pravidiel si môžete prečítať v priloženom súbore.

 

Z pohľadu hráčov a priaznivcov hokeja môžeme za najdôležitejšie považovať zmeny pravidiel o posudzovaní gólov dosiahnutých korčuľou, prípadne o zákaze zámerného zdržiavania vhadzovania po zakázanom uvoľnení. Sprísnilo sa aj posudzovanie pravidla o podrazení a rozšírili sa možnosti pre trénerov ohľadom využitia techniky na striedačkách. Rozhodcovia budú prísnejšie posudzovať aj striedanie tímov počas hry.

 

Pravidlá 26 a 116 o použití videotechniky na striedačke a napádaní rozhodcov

Doteraz mohli funkcionári používať techniku na striedačke len za účelom riadenia tímu, napríklad spracovanie štatistiky. Teraz môžu používať techniku počas zápasu aj na iné účely, nesmú však pomocou techniky ovplyvňovať rozhodnutia rozhodcov. Pravidlo 116 o napádaní rozhodcov dopĺňa tento výklad o konkrétne tresty, ak sa videotechnika použije ku spochybneniu rozhodnutí arbitrov. V takom prípade hrozí menší trest pre hráčsku lavicu prípadne osobný trest pre hráča, ktorý pomocou videotechniky spochybňuje rozhodcu.

 

Pravidlo 88: Striedanie hráča v priebehu hry

I naďalej platí, že striedajúci hráči nemôžu hrať s pukom ani sa inak zapojiť do hry. Okrem týchto obmedzení nesmie striedajúci tím získať teritoriálnu výhodu alebo prečíslenie.

 

Pravidlo 96: Gól dosiahnutý korčuľou

Doteraz platilo, že góly dosiahnuté po teči od korčule sa uznávali s výnimkou zjavného kopnutia do brány. Po novom však gól nebude platiť ani vtedy, keď útočiaci hráč svojou korčuľou ľubovoľným spôsobom usmerní puk do súperovej bránky - teda aj neúmyselne.

 

Pravidlo 136: Zdržiavanie hry po zakázanom uvoľnení

Doteraz sa pokazené vhadzovanie po zakázanom uvoľnení posudzovalo rovnako ako každé iné - hráčom, ktorí takticky zdržiavali hru nehrozil výrazný postih. Nové znenie pravidiel však zavádza napomenutie i 2-minútový trest pre hráčsku lavicu, ktorá sa týmto spôsobom snaží narušiť priebeh pri vhadzovaní po icingu.

 

Pravidlo 153: Nečakané napadnutie

Ide o nové pravidlo. Pod nečakaným napadnutím sa skrýva nedovolený bodyček na pripraveného alebo nepripraveného, ktorý je v zraniteľnej pozícii pretože už nemá puk pod kontrolou a ani nie je v držaní puku.

 

Pravidlo 167: Podrazenie

Výrazné sa sprísnilo pravidlo o podrazení. Po novom už môže byť vylúčený aj hráč, ktorý zahral puk pri snahe o jeho vypichnutie protihráčovi. Ak pri tomto manévri spôsobí pád protihráča, je vylúčený. V praxi by to malo znamenať, že hráči si budú musieť dávať väčší pozor na hru hokejkou v snahe zobrať puk súperovi.

 

Pravidlo 176: Vykonanie trestného strieľania

Doteraz platilo, že ak bolo počas zápasu nariadené trestné strieľanie, musel nájazd vykonať priamo hráč, ktorý bol faulovaný - ak sa v dôsledku nedovoleného zákroku nezranil. Po novom však už nemusí ísť na nájazd ten, kto bol faulovaný. Trestné strieľanie môže vykonať ktorýkoľvek hráč, čo v praxi znamená, že každý tím si už môže určiť svojho "špecialistu" na samostatné nájazdy.

 

Stručný prehľad ďalších zmien:

  • rozhodca môže pri neúmernom zdržaní prerušiť tretinu a vyhlásiť prestávku, ak do konca tretiny zostáva menej ako 10 minút (doteraz to bolo možné len ak zostávalo menej ako 5 minút)
  • mierne zmeny vo vyznačení bránkoviska (viď diagram v priloženom súbore)
  • vhadzovanie v obrannom pásme už aj po udelení osobného trestu (doteraz sa vhadzovalo v pásme, kde došlo k priestupku)
  • pri samostatných nájazdoch zostanú brankári na tých istých stranách ako boli počas predĺženia
  • najnižší možný trest za vrazenie na mantinel je menší trest a automatický osobný trest
  • pri bezohľadnom napadnutí zozadu, pri napadnutí hlavy a krku, a pri podkopnutí protihráča je po novom možné udeliť aj trest 5+DKZ /doteraz musel rozhodca v týchto situáciách udeľovať bezpodmienečne trest v hre/
  • brankár už nesmie prikryť puk telom mimo bránkoviska. Výnimkou je situácia, keď je pod tlakom a nemôže bezpečne odohrať puk svojou hokejkou. Konkrétne situácie rozoberá diagram v prílohe

 

Kompletný výklad zmien si môžete pozrieť v tomto súbore.